CNG – GAS STATION

  • 2016-2019

  • PROJECT COORDINATOR

    Denisson Energy S.R.L.

  • PROJECT PARTNER

    Association of Producers and Users of Compressed Natural Gas - CNG (APUGNC)

  • STATUS

Nume proiect: “CNG ROMÂNIA: Implementarea primei reţele de staţii de alimentare a vehiculelor cu gaz natural comprimat din România de-a lungul coridoarelor europene de transport”. Numărul de identificare al proiectului: 2015-RO-TM-0373-M , accesabil pe pagina INEA. Zonă de implementare: TEN-T Core Network ->Coridoarele Orient – Mediterana de Est şi Rin -Dunăre Buget: Costul total estimat al proiectului: 5.212.238 € Contribuţia maximă a UE: 4.430.402 € reprezentând 85% din costul total al proiectului Perioada de implementare: Dată începere: Martie 2016 Dată finalizare: Decembrie 2019 Supervizat de: Agenţia Executivă pentru Inovaţie şi Reţele – INEA (Comisia Europeană) Ministerul Transporturilor