EUROPAN 12 CINEY

  • 2013

CONTINUITATE – TRADIȚIE – FLEXIBILITATE
Pentru a integra optim proiectul în context am ținut cont de următoarele principii:
1. realizarea unui volum aliniat la stradă care să continue frontul de case înșiruite care pornesc dinspre gară.
Această configurație are avantajul că lasă liberă zona dinspre râu generând astfel un parc conectat cu vegetația riverană . Alt avantaj de ordin tehnic este faptul că, datorită pânzei freatice, cu cât construcțiile sunt mai departe de albia râului, fundația se realizează mai ușor.
Posibilitatea folosirii acestui parc pentru sistemul de încălzire cu pompă de căldură apă-apă sau pământ-apă .
Acest parc are și rol de barieră fonică față de calea ferată .
2. am dorit să realizăm un volum permeabil astfel că l-am spart în tronsoane conectate cu pasarele de sticlă. Aceasta duce la realizarea unor tronsoane care să se integreze la scara orașului.
3. având în vedere caracterul relativ organic al orașului, am considerat potrivit jocul de volum astfel că am pornit de la cornișa caselor vecine și am alternat înălțimea fiecărui tronson
4. realizarea unui trotuar pietonal confortabil prin retragerea celor trei volume de la aliniament rezultând un trotuar generos. Astfel am reușit să păstram și plantația existentă în lungul drumului Quai de l’industrie.