MEMORIALUL EROILOR NEAMULUI – PARCUL CAROL, BUCUREȘTI

  • 2006

  • PREMIU

    Locul I – contract cu atribuirea lucrărilor de execuție

FAZA I
« Mormântul ostașului necunoscut »
S construită platforme intervenție mormânt + intervenție fântâni = S desfasurată = 870.87mp
Repoziționarea « Mormântului ostașului necunoscut »
«Mormântul ostașului necunoscut» va fi reamplasat în axul ansamblului, la distanță de 7.5m față de Monumentul existent. Va fi detașat de platformele existente pe o platformă de 7.04m x 24.60m inserată în pachetul existent de trepte la -0.78m față de platforma bază a Monumentului și la 0.65m față de platforma de defilare. Va avea că fundal un parapet de 1,88m față de platforma sa și de 1.10m față de platforma bază a Mausoleului. Contrastul cromatic față piatră bej a Mormântului va fi obținut prin placarea parapetului și a platformei suport cu granit Negru Absolut

FAZA II

Mausoleul: (S construită=779mp, S sală = 345mp)
Amenajare interior Mausoleu:
În cele 14 nișe se vor amplasa videoproiectoare independente ce vor susține vizual și auditiv momentele de istorie cărora le sunt dedicate aceste spații. Hărți, hărți dinamice, fotografii, filme, puneri în scena, discursuri, explicări de strategie, etc, vor fi proiectate pe panouri albe 1m x 1.40m pe peretele fundal al fiecărei nișe. Din cauza acusticii speciale a sălii, sunetul va fi transmis în căști pentru fiecare alveolă, asigurând intimitate și focalizare locală. Videoproiectoarele însoțite de DVD player-e vor fi amplasate în bolta fiecărei nișe, fiind mascate de panouri orizontale plasate la baza fiecărei bolte. Lumina provine doar de la panourile de prezentare. În centrul spațiului Monumentului pe o placă circulară cu R=2.78m, H=0.17m (ce va înlocui octogonul existent), va fi amplasat grupul statuar « Pe aici nu se trece », pe un soclu circular placat cu granit Negru Absolut (R=0.53m, H=0.51m). Golul central va fi bordat la cota ±0.00 mde semisfere din bronz cu raza de cca 5-10 cm.

Hemiciclu (Sconstruita=Sdesfasurata=807mp)
Funcțiunea propusă este cea de memorial, iar spațiul interior va fi conformat pentru redarea prin materiale grafice, proiecții, a datelor legate de trei momente importante a istoriei naționale : Războiul de Independență 1877-1878, Primul Război Mondial (1914-1919) și Al Doilea Război Mondial (1941-1945).
Tronsonul 1: Războiul de Independență 1877-1878
Tronsonul 2: Primul Război Mondial 1914-1919
Tronsonul 3: Al Doilea Război Mondial 1939-1945